Добредојдовте на сајтот на Асоцијацијата на Економски Истражувачи, Скопје (АЕИ).

AЕИ е непрофитна организација основана за промовирање на независни и објективни социоекономски истражувања и анализи во Македонија. Приказната започнува во 2012 година со пет економски истражувачи, кои студираа на истиот универзитет во Велика Британија, на Стафордшир Универзитетот од Стоук-на-Трент. Првичната идеја на Асоцијацијата беше да служи како мрежа за истражувачите од регионот кои имаат  студирано на истиот универзитет, со цел да се олесни комуникацијата и соработката помеѓу нив. Оваа првична идеја сега е  надрасната и Асоцијацијата има за цел да послужи како мрежа за сите економски истражувачи и аналитичари, кои се заинтересирани за активно учество во истражување и креирање на политики на различни нивоа и од различни перспективи.

Визијата на AEИ

Да се ​​подобри квалитетот на социо-економските политики.

Мисијата на AEИ

Да се стимулира соработка помеѓу економските истражувачи и аналитичари, да се промовираат висококвалитетни, независни економски истражувања и анализи, да се поттикне критичка дебата за економските прашања, да се влијае на граѓанското општество, и преку сево ова нив да се придонесе за создавање на подобри политики.

Целите на AEИ

– Поттикнување на социо-економски истражувања и анализи;
– Промоција и подобрување на капацитетите за истражувања и анализи во Македонија;
– Подобрување на квалитетот на научни трудови во Македонија и во регионот;
– Создавање на критична маса на национални и меѓународни истражувачи, кои ќе  спроведуваат меѓународни истражувачки проекти и  ќе влијаат на академската дискусија и подобрување на јавните политики во засегнатите земји;
– Поддршка на програми и менторство на младите истражувачи за генерирање и споделување на применети истражувања со цел подобрување на економскиот и социјалниот развој во Република Македонија;
– Соработка и соработка со други локални и меѓународни граѓански организации, движења, асоцијации, тинк-тенкови, образовни институции, истражувачки центри и институти;